Útilegukortið

Reglur og skilmálar

Reglur og skilmálar

  1. Útilegukortið tekur gildi þegar kaupandi hefur skrifað nafn sitt aftan á Útilegukortið.
  2. Kortið veitir tveim fullorðnum og allt að 4 börnum upp að 16 ára aldri fría gistingu á 42 tjaldsvæðum sem eru talin upp í bæklingi þeim sem fylgir með Útilegukortinu árið 2017. Eigandi verður ætíð að framvísa korti.
  3. Framvísa ber Útilegukortinu ásamt persónuskilríkjum við komu á tjaldsvæði og er merkt inná kortið þá gistinótt sem gist er í hvert sinn.
  4. Útilegukortið gildir 28 gistinætur fyrir einingu fyrir hvert gildisár þess. Gistinæturnar má nýta hvenær sem er á meðan tjaldsvæði eru opin innan hvers starfsárs. Þegar 28 gistinætur hafa verið skráðar á kort telst það fullnýtt og er um leið ógilt.
  5. Útilegukortið veitir ekki aðgang að annarri þjónustu sem tjaldsvæði kann að veita og velur að taka gjald fyrir eða er að öllu jöfnu ekki innifalið í næturgjaldi s.s. aðgangur að rafmagni. Í öllum tilfellum er aðgangur að salerni og rennandi vatni, sé sú þjónusta til staðar.
  6. Virða ber reglur tjaldsvæða á hverjum stað.
  7. Umsjónaraðilum tjaldsvæða er heimilt að vísa handhöfum Útilegukortsins frá tjaldsvæði vegna brota á umgengnisreglum.
  8. Kortið gildir á viðkomandi tjaldsvæðum á meðantjaldsvæðin eru opin fyrir almenning út árið 2017.
  9. Heimilt er að gista á hverju tjaldsvæði í fjóra samfellda daga í senn.

  10. Engin takmörk eru á því hve oft má gista á hverju tjaldsvæði yfirr sumarið.

11. Umsjónaraðilum tjaldsvæða er heimilt að gera kort upptækt hafi korthafi ekki skrifað nafn sitt á viðkomandi reit aftan á Útilegukortinu sbr. 1.mgr hér að ofan.

12. Ath! gistináttaskattur (111 kr. á gistieiningu fyrir hverja nótt) er ekki innifalinn í Útilegukortinu.

13. Útilegukortið er ekki forgangskort. Ef fullt er á tjaldsvæði þegar komið er á tjaldsvæðið þá veitir framvísun Útilegukortsins ekki forgang.

14. Listi yfir þau tjaldsvæði sem veita fría gistingu á tjaldsvæði sínu gegn afhendingu Útilegu- kortsins getur hugsanlega tekið breytingum yfir sumarið. Af þeim sökum er endanlegur og réttur listi ávallt sá sem er á heimasíðu Útilegukortsins www.utilegukortid.is en EKKI í bæklingnum sem fylgir með Útilegukortinu.

Endurgreiðsla

Útilegukortið fæst ekki endurgreitt. Glatað kort fæst ekki endurgreitt né bætt.

Misnotkun

Misnotkun á Útilegukortinu getur orðið til þess að það verður gert upptækt.

Ábyrgð

Útilegukortið ehf. getur ekki tekið ábyrgð á því ef tjaldstæði er lokað tímabundið eða hættir starfsemi af einhverjum orsökum.